Keď spoznáš hranice svojich možností, môžeš ich začať prekračovať

A. Einstein

Psychoterapia je jednou z možností, ako sa človek môže vyrovnať s ťažkými, dlhodobo nezvládanými situáciami...

Aj keď minulé skúsenosti utvárajú a formujú človeka a majú na neho obrovský vplyv, rozhodnutie tu a teraz o tom, kto som, kto chcem byť, je podľa mňa to kľúčové.

Ste nahnevaný, frustrovaný? Cítite sa prázdny alebo vyčerpaný? Nič Vás nebaví a chýba Vám v živote zmysel?

50

minútové stretnutie

40

cena za strentutie (€)

0

storno poplatok
v prípade zrušenia 24 hodín vopred